CofaceBdi

תוכן ענייניםBdiCode
 

המנהלים המובילים במשק הישראלי

מגידו אבי
מגידו אבי
סמנכ"ל לקוחות עסקים -  סונול ישראל בע"מ
גינזבורג רונן
גינזבורג רונן
מנכ"ל -  דניה סיבוס בע"מ
וקנין ערן
וקנין ערן
מנכ"ל Ten -  Ten חברה לדלק בע"מ
אקרמן יוסף
אקרמן יוסף
נשיא ומנכ"ל -  אלביט מערכות
שמיר עודד
שמיר עודד
יו"ר הדירקטוריון -  נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ
  המנהלים המובילים במשק הישראלי
 

חדשות CofaceBdi

CofaceBdiCofaceBdi    
 
  CofaceBdi